Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1561-НС
София, 6 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Четиридесет и осмо Народно събрание

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 299 от Изборния кодекс, Решение № 1547-НС от 5 октомври 2022 г. и Решение № 1560-НС от 6 октомври 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Обявява кандидатите, избрани в два многомандатни изборни района:

Партия/коалиция

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Изборни райони

1. Движение за права и свободи – ДПС

Делян Славчев Пеевски

 

Първи изборен район – Благоевградски
Тринадесети изборен район – Пазарджишки

1. Движение за права и свободи – ДПС

Йордан Кирилов Цонев

 

Четвърти изборен район –Великотърновски
Тринадесети изборен район – Пазарджишки

1. Движение за права и свободи – ДПС

Мустафа Сали Карадайъ

 

Девети изборен район – Кърджалийски
Тридесети изборен район – Шуменски

1. Движение за права и свободи – ДПС

Станислав Димитров Анастасов

 

Пети изборен район – Видински
Единадесети изборен район – Ловешки

1. Движение за права и свободи – ДПС

Цветан Иванов Енчев

 

Шести изборен район – Врачански
Двадесет и шести изборен район – Софийски

1. Движение за права и свободи – ДПС

Халил Реджепов Летифов

 

Първи изборен район – Благоевградски
Двадесет и седми изборен район – Старозагорски

 

9. Продължаваме Промяната

Асен Васков Василев

 

Двадесет и трети изборен район – София
Двадесет и девети изборен район – Хасковски

9. Продължаваме Промяната

Николай Денков Денков

 

Двадесет и трети изборен район – София
Тридесети изборен район – Шуменски

9. Продължаваме Промяната

Росен Добрев Костурков

 

Шестнадесети изборен район – Пловдив
Седемнадесети изборен район – Пловдивски

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

Иво Георгиев Русчев

 

Двадесет и трети изборен район – София
Двадесет и пети изборен район – София

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

Костадин Тодоров Костадинов

 

Трети изборен район – Варненски
Двадесет и пети изборен район – София

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

Петър Николаев Петров

 

Дванадесети изборен район – Монтана
Двадесет и четвърти изборен район – София

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

Стоян Николов Таслаков

 

Тринадесети изборен район – Пазарджишки
Седемнадесети изборен район – Пловдивски

14. ВЪЗРАЖДАНЕ

Цончо Томов Ганев

 

Първи изборен район – Благоевградски
Втори изборен район – Бургаски

15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Виолета Колева Комитова

 

Втори изборен район – Бургаски
Седемнадесети изборен район – Пловдивски

15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Стефан Динчев Янев

 

Шестнадесети изборен район – Пловдив
Двадесет и четвърти изборен район – София

24. ГЕРБ-СДС

Радомир Петров Чолаков

 

Шестнадесети изборен район – Пловдив
Двадесет и шести изборен район – Софийски

24. ГЕРБ-СДС

Десислава Вълчева Атанасова

 

Осемнадесети изборен район – Разградски
Деветнадесети изборен район – Русенски

24. ГЕРБ-СДС

Красимир Георгиев Вълчев

 

Двадесет и седми изборен район – Старозагорски
Тридесети изборен район – Шуменски

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Елисавета Димитрова Белобрадова

 

Двадесет и трети изборен район – София
Двадесет и пети изборен район – София

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Ивайло Николаев Мирчев

 

Втори изборен район – Бургаски
Осемнадесети изборен район – Разградски

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Надежда Георгиева Йорданова

 

Деветнадесети изборен район – Русенски
Двадесет и трети изборен район – София

25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Христо Любомиров Иванов

 

Шестнадесети изборен район – Пловдив
Двадесет и четвърти изборен район – София

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Иван Валентинов Иванов

 

Деветнадесети изборен район – Русенски
Тридесети изборен район – Шуменски

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Корнелия Петрова Нинова

 

Първи изборен район – Благоевградски
Двадесет и пети изборен район – София

28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Кристиан Иванов Вигенин

 

Шестнадесети изборен район – Пловдив
Тридесет и първи изборен район – Ямболски

 2. Кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни района, са длъжни в еднодневен срок от узнаването писмено да заявят в Централната избирателна комисия в коя листа желаят да останат избрани. Еднодневният срок започва да тече от второто по ред публикуване на решението на ЦИК на интернет страницата на комисията и в бюлетина на БТА.

3. Заявлението по т. 2 трябва да е в писмена форма, саморъчно подписано и следва да постъпи в ЦИК в срока по т. 2.

4. В случай че кандидатът не подаде писмено заявление в срока по т. 2, Централната избирателна комисия го обявява за избран за народен представител от изборния район, в който първо е регистриран за кандидат за народен представител. Поредността се определя от датата и часа на публикуване на интернет страницата на районната избирателна комисия на решението на РИК за регистрация на съответната кандидатска листа.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения