Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1560-НС
София, 6 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

С раздел VІІ от Решение № 1547-НС от 5 октомври 2022 г. Централната избирателна комисия обяви предпочитанията (преференциите), получени от всеки един от кандидатите за народни представители в изборите за Народно събрание, произведени на 2 октомври 2022 г., по многомандатни изборни райони и по кандидатски листи.

Като съобразява броя на предпочитанията (преференциите) на всеки от кандидатите за народни представители, Решение № 1548-НС от 6 октомври 2022 г. на ЦИК, с което е решила да не обявява за избран кандидата за народен представител Иван Димитров Грънчаров от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС в Единадесети изборен район – Ловешки, въз основа на подадено от него заявление; Решение № 1549-НС от 6 октомври 2022 г. на ЦИК, с което е решила да не обявява за избран кандидата за народен представител Иван Николов Миховски от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС в Единадесети изборен район – Ловешки, Решение № 1550-НС от 6 октомври 2022 г. на ЦИК, с което е решила да не обявява за избран кандидата за народен представител Бойко Методиев Борисов от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС в Шестнадесети изборен район – Пловдив, и Двадесет и пети изборен район – София, въз основа на подадено от него заявление, Решение № 1551-НС от 6 октомври 2022 г. , с което е решила да не обявява за избран кандидата за народен представител Николай Йорданов Събев от кандидатската листа на коалиция Продължаваме Промяната в Деветнадесети изборен район – Русенски, въз основа на подадено от него заявление, Решение № 1555-НС от 6 октомври 2022 г. , с което е решила да не обявява за избран кандидата за народен представител Александър Христов Методиев от кандидатската листа на партия Движение за права и свободи – ДПС в Двадесет и шести изборен район – Софийски, въз основа на подадено от него заявление, Решение № 1556-НС от 6 октомври 2022 г., с което е решила да не обявява за избран кандидата за народен представител Николай Борисов Аргиров от кандидатската листа на партия Движение за права и свободи – ДПС в Двадесет и шести изборен район – Софийски, въз основа на подадено от него заявление, Решение № 1557-НС от 6 октомври 2022 г., с което е решила да не обявява за избран кандидата за народен представител Димитър Георгиев Владимиров от кандидатската листа на партия Движение за права и свободи – ДПС в Дванадесети изборен район – Монтана, въз основа на подадено от него заявление, Решение № 1558-НС от 6 октомври 2022 г., с което е решила да не обявява за избран кандидата за народен представител Васил Маринов Николов от кандидатската листа на партия Движение за права и свободи – ДПС в Двадесет и шести изборен район – Софийски, въз основа на подадено от него заявление, Решение № 1559-НС от 6 октомври 2022 г., с което е решила да не обявява за избран кандидата за народен представител Кристина Цветанова Александрова от кандидатската листа на партия Движение за права и свободи – ДПС в Двадесет и шести изборен район – Софийски, въз основа на подадено от нея заявление, Централната избирателна комисия подрежда кандидатите за народни представители според броя на получените предпочитания в списък А и списък Б поотделно за всяка листа и за всеки изборен район.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 298 от Изборния кодекс и раздел VІІ от Решение № 1547-НС от 5 октомври 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОДРЕЖДА кандидатите за народни представители според броя на получените предпочитания (преференциите) в списък А и списък Б поотделно за всяка листа и за всеки изборен район, съгласно приложението.

ОБЯВЯВА списък А и списък Б по кандидатски листи на партии и коалиции и по изборни райони по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс, съгласно приложението.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения