Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 156-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Първомай, област Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Първомай, област Пловдив, от 02.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-10 от 03.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 01.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Първомай.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Първомай, област Пловдив, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ваня Ангелова Георгиева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петрана Иванова Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Йорданка Христова Павлова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Петя Ангелова Павлова

 

 

Димитър Недков Недев

 

 

Никола Петков Николов

 

 

Георги Христев Кирев

 

 

Димитър Петров Янчолов

 

 

Станка Петрова Хубенова

 

 

Надя Георгиева Димитрова

 

 

Димка Стойчева Никова

 

 

Кръстю Минев Кръстев

 

 

Али Сабахтин Али

 

 

Гюлдание Дурмуш Мюмюн

 

 

Ридван Аптулов Джаберов

 

 

Елисавета Кирилова Николова

 

 

Янко Георгиев Гочев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения