Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1553-НС
София, 6 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от Л А Ч – наблюдател от сдружение „Аз обичам Пловдив“, срещу решение № 123 от 02.10.2022 г. на Районна избирателна комисия – Пловдив

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпил сигнал с вх. № НС-18-9 от 05.10.2022 г. от Л     А      Ч       срещу решение № 123 от 02.10.2022 г. на Районна избирателна комисия – Пловдив.

С обжалваното решение № 123 от 02.10.2022 г. РИК – Пловдив, е оставила сигнал с вх. № 15/02.10.2022 г., подаден от Л    А      Ч       , без уважение. В сигнала до РИК се сочат нарушения в изборния ден, като се твърди, че секции 73, 80, 81, 82 и 100 в район Централен са затворени и са недостъпни за гласуване, както и че няма информация секциите да са били преместени и да е съобщавано за това.

Централната избирателна комисия установи следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна, с оглед на което е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна. Решението е прието, след като РИК – Пловдив, е извършила проверка, която е обективирана в мотивите на оспорваното решение № 123 от 02.10.2022 г. на РИК – Пловдив, прието при спазване на материалния закон и при спазване на процесуалните правила.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 123 от 02.10.2022 г. на Районна избирателна комисия – Пловдив.

Решението на РИК – Пловдив, подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив, чрез РИК – Пловдив, в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения