Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1551-НС
София, 6 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: заявление от Николай Йорданов Събев с искане за необявяването му за избран за народен представител от кандидатската листа на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Деветнадесети изборен район – Русенски, в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-22-465/05.10.2022 г. от Николай Йорданов Събев – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Деветнадесети изборен район – Русенски, с което иска да не бъде обявен за избран за народен представител в Деветнадесети изборен район – Русенски, от кандидатската листа на коалиция „Продължаваме Промяната“.

Централната избирателна комисия приема, че заявлението по своята същност представлява искане на лицето да не бъде обявено за избрано за народен представител и предвид изричната му воля искането следва да бъде уважено.

Централната избирателна комисия счита, че тъй като заявлението е подадено преди обявяване имената на избраните народни представители съгласно чл. 300, ал. 2 ИК и обявяване на списък А и Б съгласно чл. 298, ал. 3 ИК, следва в списъка на кандидатите срещу името на лицето да се отбележи настоящото решение.

С оглед гореизложеното подалият заявление кандидат Николай Йорданов Събев не следва да бъде обявен за избран за народен представител от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Деветнадесети изборен район – Русенски, и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ДА НЕ ОБЯВЯВА за избран за народен представител от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Деветнадесети изборен район – Русенски, Николай Йорданов Събев, ЕГН …, в произведените избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения