Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1547-НС
София, 5 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и осмото Народно събрание

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 300, ал. 1 и чл. 297 във връзка с чл. 290, ал. 2, изр. последно от Изборния кодекс и Решение № 1546-НС от 5 октомври 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Обявява резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Четиридесет и осмото Народно събрание, произведени на 2 октомври 2022 г., съобразно получените действителни гласове от страната и извън страната

  1. Брой на избирателите в избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК): 6620 820
  2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден: 230 149
  3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата): 2601 900
  4. Брой на неизползваните бюлетини: 5138 191
  5. Общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 265, ал. 5 ИК, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК бюлетини (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана): 12 404
  6. Общ брой на намерените в избирателната кутия бюлетини и на потвърдените гласове от машинното гласуване: 2601 963

6.1. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини: 259 727

6.2. Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване: 2 342 236

  1. Брой на намерените в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини): 9 042
  2. Общ брой на действителните гласове: 2592 907

8.1. Брой на действителни гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети: 2 505 272

8.2. Брой на действителните гласове с отбелязан глас в квадратчето „Не подкрепям никого“: 87 635

  1. Разпределение на гласовете по кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати според наименованието и номерацията в бюлетините:
Партия/коалиция/независим кандидат Действителни гласове %
1 Движение за права и свободи – ДПС 344512 13.75%
2 БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 5874 0.23%
3 БНО 1671 0.07%
4 ПП Национално движение Единство 4039 0.16%
5 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 20177 0.81%
6 Коалиция Справедлива България 9124 0.36%
7 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 4061 0.16%
8 НФСБ 3520 0.14%
9 Продължаваме Промяната 506099 20.20%
10 МИР 4536 0.18%
11 КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ 5028 0.20%
12 БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА 2636 0.11%
13 ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ 5097 0.20%
14 ВЪЗРАЖДАНЕ 254952 10.18%
15 БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД 115872 4.63%
16 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД 1849 0.07%
17 ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ 25207 1.01%
18 ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ 10324 0.41%
19 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 96071 3.83%
20 ПП ГЛАС НАРОДЕН 6197 0.25%
22 ПРАВОТО 1757 0.07%
23 НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА 2522 0.10%
24 ГЕРБ-СДС 634627 25.33%
25 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 186528 7.45%
26 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА 5343 0.21%
27 АТАКА 7593 0.30%
28 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 232958 9.30%
29 РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО 6533 0.26%
Цветан Христов Атанасов – независим, издигнат в Трети изборен район – Варненски 312 0.01%
Луна Йорданова Йорданова – независим, издигнат в Двадесет и пети изборен район – София 252 0.01%
Общо за страната и извън страната: 2505271  

ІІ. В изборите за народни представители за Четиридесет и осмото Народно събрание няма избрани независими кандидати.

ІІІ. Определя четири на сто от действителните гласове, получени в изборите за народни представители в страната и извън страната, произведени на 2 октомври 2022 г. (без гласовете „Не подкрепям никого“) – 100 210.84 (сто хиляди двеста и десет цяло и осемдесет и четири стотни).

IV. Определя партиите и коалициите, получили не по-малко от четири на сто от действителните гласове в страната и извън страната:

Партия/коалиция Действителни гласове
1 Движение за права и свободи – ДПС 344512
9 Продължаваме Промяната 506099
14 ВЪЗРАЖДАНЕ 254952
15 БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД 115872
24 ГЕРБ-СДС 634627
25 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 186528
28 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 232958
Общо за страната и извън страната: 2275548

V. Разпределя мандатите в Четиридесет и осмото Народно събрание по метода на Хеър – Ниймайер и съгласно Методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за народни представители - Приложение № 1 към чл. 248 от Изборния кодекс, както следва:

Партия/коалиция Действителни гласове Мандати
1 Движение за права и свободи – ДПС 344512 36
9 Продължаваме Промяната 506099 53
14 ВЪЗРАЖДАНЕ 254952 27
15 БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД 115872 12
24 ГЕРБ-СДС 634627 67
25 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 186528 20
28 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 232958 25
Общо за страната и извън страната: 2275548 240

VI. Разпределя мандатите на партиите и коалициите по многомандатни изборни райони, както следва:

МИР 1 Дви-жение за права и сво-боди - ДПС 9 Про-дъл-

жаваме Промя-ната

14 ВЪЗ-

РАЖ-

ДАНЕ

15 БЪЛ-ГАР-СКИ ВЪЗ-ХОД 24 ГЕРБ-СДС 25 ДЕМО-КРА-ТИЧНА БЪЛ-

ГА-

РИЯ – ОБЕДИ-НЕНИЕ

(ДА България, ДСБ, Зелено движение

28 БСП

ЗА БЪЛГА-РИЯ

Общо ман-дати
1. БЛАГОЕВГРАД 2 2 1 1 4 0 1 11
2. БУРГАС 2 3 2 1 4 1 1 14
3. ВАРНА 1 4 2 1 5 1 1 15
4. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1 2 1 0 2 1 1 8
5. ВИДИН 1 1 0 0 1 1 0 4
6. ВРАЦА 1 1 1 0 2 0 1 6
7. ГАБРОВО 1 1 1 0 1 0 0 4
8. ДОБРИЧ 1 1 1 0 1 1 1 6
9. КЪРДЖАЛИ 4 0 0 1 0 0 0 5
10. КЮСТЕНДИЛ 0 1 0 0 1 1 1 4
11. ЛОВЕЧ 1 1 0 0 2 0 1 5
12. МОНТАНА 1 1 1 0 1 0 1 5
13. ПАЗАРДЖИК 2 2 1 0 3 0 1 9
14. ПЕРНИК 0 1 1 0 2 0 0 4
15. ПЛЕВЕН 1 2 1 0 2 1 2 9
16. ПЛОВДИВ град 1 3 1 1 3 1 1 11
17. ПЛОВДИВ област 1 2 1 1 3 1 2 11
18. РАЗГРАД 2 0 0 0 1 1 0 4
19. РУСЕ 1 2 1 0 2 1 1 8
20. СИЛИСТРА 2 1 0 0 1 0 0 4
21. СЛИВЕН 1 1 1 0 2 0 1 6
22. СМОЛЯН 2 1 0 0 1 0 0 4
23. СОФИЯ 23 МИР 0 5 2 1 4 3 1 16
24. СОФИЯ 24 МИР 0 4 1 1 3 2 1 12
25. СОФИЯ 25 МИР 0 4 2 1 4 2 1 14
26. СОФИЯ област 1 1 1 1 3 0 1 8
27. СТАРА ЗАГОРА 1 2 2 1 3 1 1 11
28. ТЪРГОВИЩЕ 2 0 0 0 1 1 0 4
29. ХАСКОВО 1 2 1 1 2 0 1 8
30. ШУМЕН 2 1 0 0 2 0 1 6
31. ЯМБОЛ 0 1 1 0 1 0 1 4
Общо: 36 53 27 12 67 20 25 240

VІІ. Обявява броя на получените предпочитания (преференции) за кандидатите по кандидатски листи в отделните изборни райони, съгласно приложението.

 

Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения