Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1545-НР
София, 27 август 2015 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК извън страната в деня на националния референдум на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 231 от Изборния кодекс, чл. 7, ал. 3 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава образци на отличителни знаци на членовете на СИК извън страната на 25 октомври 2015 г., както следва:

 


Национален референдум
25 октомври 2015 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК


 
Национален референдум
25 октомври 2015 г.


СЕКРЕТАР на СИК


 


Национален референдум
25 октомври 2015 г.


ЧЛЕН на СИК


 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения