Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1544-НР
София, 27 август 2015 г.

ОТНОСНО: единна номерация на секциите за гласуване извън страната при гласуването на националния референдум на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 16 и т. 18 от Изборния кодекс във връзка с § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Единният номер на всяка секция за гласуване се състои от девет цифри, групирани във вида:

АА ВВ СС ХХХ

където:

АА е числото 29;

 

ВВ е номерът на страната, в която ще се гласува съгласно взето решение от Централната избирателна комисия по т. 2 във връзка с чл. 12 от ИК;

 

СС се изписват нули;

 

ХХХ е номерът на секцията за гласуване извън страната в съответната държава и съответното място, определено с решението на ЦИК по т. 2 във връзка с чл. 12 от ИК.

 

2. Централната избирателна комисия не по-късно от 3 октомври 2015 г. (21 дни преди деня на референдума) определя държавите и местата, в които ще се образуват секции за гласуване извън страната.

 

3. Централната избирателна комисия формира и утвърждава номерата на секциите за гласуване извън страната.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • № 2913 / 28.11.2023

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори

  • № 2912-МИ / 22.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кресна, област Благоевград

  • всички решения