Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1541-МИ
София, 25 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Росен Ангелов Тимчев, регистриран като кандидат за общински съветник в община Дупница от листата за общински съветници на партия „Пряка демокрация“, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор с вх. № МИ-09-35 от 25.10.2019 г. за разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство по преписка № 18980/2019 г. по описа на Софийска градска прокуратура, на Росен Ангелов Тимчев, ЕГН …, регистриран като кандидат за общински съветник в листата за общински съветници на партия „Пряка демокрация“ за община Дупница с решение № 103 от 23.09.2019 г. на ОИК – Дупница.

Приложени са: предложение на прокурор от Софийска градска прокуратура по прокурорска преписка № 18980/2019 г. на СГП за мотивирано искане от ЦИК по чл. 160, ал. 1 ИК; копие от решение № 103 от 23.09.2019 г. на ОИК – Дупница; заверено копие на постановление за образуване на досъдебно производство по прокурорска преписка № 18980/2019 г. по описа на Софийска градска прокуратура.

При тези данни и на основание чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за привличане като обвиняем по досъдебно производство по преписка № 18980/2019 г. по описа на Софийска градска прокуратура на Росен Ангелов Тимчев, ЕГН …, регистриран с Решение 103 от 23.09.2019 г. на ОИК – Дупница като кандидат за общински съветник в листата за общински съветници на партия „Пряка демокрация“ в община Дупница в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения