Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1541-МИ
София, 20 декември 2011 г.

ОТНОСНО: приемане на Методически указания за общинските и секционните избирателни комисии при произвеждане на нови или частични избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 във връзка с чл. 280 и чл. 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. При произвеждане на нови или частични избори за общински съветници и кметове се прилагат Методическите указания за ОИК и СИК, приети с решения № 786-ПВР/МИ от 15 септември 2011 г., № 1007-ПВР/МИ от 30 септември 2011 г. и № 1122-ПВР/МИ от 7 октомври 2011 г. на ЦИК.

2. Посочените в Методическите указания по т. 1 дати не се прилагат. Вместо тях се прилагат датите, определени с хронограмата за съответния вид избор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения