Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1540-МИ
София, 20 декември 2011

ОТНОСНО: гласуване с подвижна избирателна урна в нови и частични избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 176, 280 и 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. При произвеждане на нови или частични избори за кметове на кметства на територията на кметството се назначава подвижна секционна избирателна комисия при наличието на не по-малко от 10 избиратели, които са подали заявления за гласуване с подвижна избирателна урна по реда на чл. 176, ал. 1 от ИК.

2. При произвеждане на нови и/или частични избори едновременно за кмет на община и за кмет на кметство в изборите за кмет на кметство може да се гласува с подвижва избирателна урна и се назначава подвижна секционна избирателна комисия само ако поне 10 избиратели от територията на кметството са подали заявления по реда на чл. 176, ал. 1 от ИК.

В случай че по-малко от 10 избиратели от територията на кметството са подали заявления по реда на чл. 176, ал. 1 от ИК, тези избиратели могат да гласуват с подвижна избирателна урна само за кмет на община.

3. Правилото по т. 2 се прилага и в случаите, когато се произвеждат нови избори за общински съветници едновременно с нови или частични избори за кмет на кметство. В този случай, ако по-малко от 10 избиратели от територията на кметството са подали заявления по реда на чл. 176, ал. 1 от ИК, те ще гласуват само за общински съветници.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1916-МИ / 03.12.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Калояново, област Пловдив

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • всички решения