Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 154-ЕП
София, 12.04.2019

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 70-ЕП от 4 април 2019 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Осемнадесети район – Разградски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо по електронната поща с вх. № ЕП-15-5/10.04.2019 г. от Хабибе Кязим Расим – председател на РИК в Осемнадесети район – Разградски, че в Решение № 70-ЕП от 4 април 2019 г. на ЦИК е допусната техническа грешка в ЕГН на председателя на РИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 70-ЕП от 4 април 2019 г. на ЦИК, като ЕГН на Хабибе Кязим Расим вместо „ЕГН ……….“ да се чете „ЕГН ……….“.

Анулира издаденото удостоверение и издава ново с вярното ЕГН.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1764-МИ / 20.02.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Костенец, Софийска област

  • № 1763-МИ / 20.02.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас

  • № 1762-МИ / 20.02.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград

  • всички решения