Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 154-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Аксаково, област Варна, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Аксаково, област Варна, от 05.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-37 от 08.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 27.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Аксаково.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ботевград, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Юлиян Гюров Гюров

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Валентина Йорданова Стоева

 

СЕКРЕТАР:

Ирина Иванова Добрева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Десислава Цвяткова Стоянова

 

 

Веси Иванова Стоянова

 

 

Нина Атанасова Димитрова

 

 

Гошо Венчев Якимов

 

 

Христина Любомирова Манолова

 

 

Валя Маринова Димитрова

 

 

Таня Савова Стефанова

 

 

Димитър Янков Димитров

 

 

Даниела Димитрова Гецева

 

 

Орхан Хюсейн Хасан

 

 

Силвия Александрова Михайлова

 

 

Живка Иванова Иванова

 

 

Вярка Андонова Жекова

 

 

Нели Стоянова Куклева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения