Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1539-МИ
София, 25 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Атанас Венков Мавродиев – кандидат за кмет на община Стамболийски, срещу решение № 103-МИ от 20.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Стамболийски, област Пловдив

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-15-1108/1 от 24.10.2019 г. чрез Общинска избирателна комисия (ОИК) – Стамболийски, област Пловдив, от Атанас Венков Мавродиев – кандидат за кмет на община Стамболийски, срещу решение № 103-МИ от 20.10.2019 г. на ОИК – Стамболийски.  

С оспореното решение, ОИК – Стамболийски е приела за основателна подадената от Стоян Богданов в качеството на общински ръководител на ПП „ГЕРБ“ в община Стамболийски и кандидат за общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ“ жалба с вх. № 14-8/14.10.2019 г., установила е нарушение по чл. 183, ал. 3 ИК по отношение на Атанас Венков Мавродиев – кандидат за кмет на община Стамболийски, установила е нарушение по чл. 183, ал. 3 ИК по отношение на ПП „МИР” и е оправомощила председателя на същата комисия да предприеме действия по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). На основание чл. 186, ал. 1 ИК, ОИК – Стамболийски е възложила на кмета на община Стамболийски да премахне описания в обжалваното решение агитационен материал.  

Жалбоподателят твърди, че в частта, в която е установено нарушение по чл. 183, ал. 3 ИК спрямо него, оспореното решение е незаконосъобразно, поради което моли ЦИК да отмени същото и да даде задължителни указания  на ОИК – Стамболийски в тази насока.   

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е недопустима, тъй като решение № 103-МИ  от 20.10.2019 г. е издадено на в изпълнение и на разпоредбите на чл. 495, ал. 1, чл. 496, ал. 2, т. 2 във връзка с ал.1 и чл. 498 ИК и представлява част от процедурата по налагане на административно наказание на лицата, извършили нарушение в хода на изборния процес – в конкретния случай нарушение по чл. 183, ал. 3 ИК. По своята правна същност оспореното решение съставлява акт, поставящ начало на административно-наказателно производство. По отношение на установяването на административно нарушение чл. 498 ИК изрично препраща към ЗАНН, съгласно който на обжалване подлежи крайният акт – евентуално издаденото наказателно постановление, с което за установеното административно нарушение се налага съответно административно наказание.

По аргумент от разпоредбата на чл. 44, ал. 1 ЗАНН, жалбоподателят разполага с признатата от закона правна възможност да възрази при съставянето на акта за установяване на административно нарушение от председателя на ОИК – Стамболийски, както и да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му.  

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Атанас Венков Мавродиев – кандидат за кмет на община Стамболийски, срещу решение № 103-МИ от 20.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Стамболийски, област Пловдив

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1928-МИ / 31.05.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 1927 / 29.05.2023

  относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1926-МР / 29.05.2023

  относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

 • всички решения