Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1536-МИ
София, 25 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Цветан Христов Атанасов – кандидат за кмет на община Варна, срещу проведено проучване на социологическа агенция „МАРКЕТ ЛИНКС“, направено по поръчка на bТV за дебата, насрочен на 25 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-25-528/24.10.2019 г. от Цветан Христов Атанасов – кандидат за кмет на община Варна, срещу проведено проучване на социологическа агенция „МАРКЕТ ЛИНКС“, направено по поръчка на bТV за дебата, насрочен на 25 октомври 2019 г.

В жалбата се сочи нарушаване на принципа на плурализъм и състезателна равнопоставеност чрез грубо манипулиране на изходящите данни от проучването на социологическа агенция „МАРКЕТ ЛИНКС“ и нарушаване на чл. 137а (2) ИК.

Жалбоподателят твърди, че ОИК – Варна е регистрирала 11 кандидати за кметове на общината. В анкетата са представени седем, като останалите четирима кандидати са представени като „други“ – с общо 6% подкрепа. Жалбоподателят счита, че проучването представя математически несъществуваща и подвеждаща информация, с която се манипулира общественото мнение и се ощетява кампанията му.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е недопустима по следните съображения:

Съгласно чл. 205, ал.1 ИК всяко огласяване на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на проучването, организацията която го е извършила и за източниците на финансирането му. Тази информация се представя пълно и ясно по посочения ред в чл. 205, ал. 2 ИК. От приложените към жалбата доказателства се установява, че не е нарушена разпоредбата на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК. Жалбоподателят сам потвърждава това, като оспорва проведеното социологическо проучване на агенция „МАРКЕТ ЛИНКС“, направено по поръчка на bТV.

Централната избирателна комисия е правоприлагащ орган, чийто правомощия са изчерпателно изброени в чл. 57 ИК. Изборният кодекс не предвижда правомощия на ЦИК да осъществява контрол върху методиката по която социологическите агенции извършват проучванията си по повод изборите на общински съветници и за кметове. Няма и предвидено правомощие на ЦИК да осъществява контрол върху предаванията на bТV и участниците в тях.

По изложените по-горе съображения Централната избирателна комисия счита, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане.  

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26, чл. 58, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Цветан Христов Атанасов – кандидат за кмет на община Варна, срещу проведено проучване на социологическа агенция „МАРКЕТ ЛИНКС“, направено по поръчка на bТV за дебата, насрочен на 25 октомври 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения