Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1532-МИ
София, 25 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Иванов Дамяновски – кандидат за кмет от Местна коалиция ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ) срещу решение № 98-МИ от 20.10.2019 г. на ОИК – Кнежа

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба чрез Общинската избирателна комисия – Кнежа, с вх. № МИ-15-1110 от 24.10.2019 г. от Николай Иванов Дамяновски – кандидат за кмет от Местна коалиция ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ) срещу решение № 98-МИ от 20.10.2019 г. на ОИК – Кнежа.

С обжалваното решение ОИК – Кнежа е изпратила преписката на временно изпълняващия длъжността кмета на Община Кнежа и до РУО Плевен, които да предоставят информация по преписката относно твърдяна предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, а именно – училища, професионални гимназии и детски градини на територията на Община Кнежа. В жалбата се твърди, че извършването на тези проверки е от компетентността на ОИК –Кнежа и се иска отмяната на постановеното решение № 98-МИ от 20.10.2019 на ОИК – Кнежа като незаконосъобразно.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката и приложените към нея доказателства, намира жалбата за недопустима поради факта, че е изтекъл предвидения тридневен преклузивен срок за обжалването й.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Николай Иванов Дамяновски – кандидат за кмет от Местна коалиция ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ (ПП АБВ, ПП ВОЛЯ) срещу решение № 98-МИ от 20.10.2019 г. на ОИК – Кнежа като недопустима.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Кнежа.

Решението на ОИК – Кнежа подлежи на обжалване пред Административен съд – Плевен чрез ОИК – Кнежа в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения