Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1531-НС
София, 2 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: списък с упълномощени представители на коалиция „Продължаваме промяната“

С вх. № НС-11-66/3 от 02.10.2022 г. в Централната избирателна комисия е постъпил допълнителен списък, съдържащ 22 упълномощени представители, при произвеждане на изборите, насрочени на 2 октомври 2022 г. от коалиция „Продължаваме Промяната“.

Списъкът е постъпил в Централната избирателна комисия в 20.57 ч. на 01.10.2022 г., извън срока по т. 8 на Решение № 1332-НС от 26 август 2022 г. на ЦИК. Отделно, не са спазени и другите указания по т. 8, като списъкът не е подписан от упълномощеното лице и не е представен технически носител.

Централната избирателна комисия установи, че не са спазени изискванията чл. 124 и чл. 126 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 124 от Изборния кодекс и Решение № 1332-НС от 26 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предложението на коалиция „Продължаваме промяната“ за участие на упълномощени представители на коалицията в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения