Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 153-ЕП
София, 14 април 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в Районна избирателна комисия в Двадесет и седми район – Старозагорски

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-10-37 от 08.04.2014 г. от Георги Василев Ранов - упълномощен представител на „Синята коалиция за област Стара Загора, с предложение на мястото на Цветка Лазарова Лазарова като член да бъде назначена Татяна Неделчева Чанкова, ЕГН ..., от списъка на резервните членове. Налице е декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Татяна Неделчева Чанкова.
Постъпила е и молба с вх. № ЕП-15-19 от 10.04.2013 г. от Цветка Лазарова Лазарова, за освобождаването й като член на РИК в Двадесет и седми район - Старозагорски.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 67, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Двадесет и седми район - Старозагорски, Цветка Лазарова Лазарова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесет и седми район - Старозагорски, Татяна Неделчева Чанкова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения