Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 153-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Девня, област Варна, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Девня, област Варна, от 05.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-52 от 08.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Девня.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Девня, област Варна, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елка Илиева Иванова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Божидаров Наумов

 

СЕКРЕТАР:

Юлия Мазлъм Шериф

 

ЧЛЕНОВЕ:

Людмил Панайотов Петранов

 

 

Яница Георгиева Христова

 

 

Дарина Петрова Илиева

 

 

Калина Живкова Иванова

 

 

Надежда Мирчева Стефанова

 

 

Валентин Иванов Стефанов

 

 

Анна Кирчева Майсторова

 

 

Донка Георгиева Йорданова

 

 

Руска Димитрова Василева

 

 

Ерхан Кабилов Латифов

 

 

Гюнюл Мустафа Салимова

 

 

Тодор Валентинов Тодоров

 

 

Любка Иванова Божинова-Стоянова

 

 

Станислав Стойков Стоянов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения