Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1528-МИ
София, 25 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1525-МИ от 24 октомври 2019 г. на ЦИК

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо по електронната поща с вх. № МИ-15-1118/25.10.2019 г. от ОИК – Брезово, за допусната техническа грешка в Решение № 1525-МИ от 24 октомври2019 г. в името на назначената за зам.-председател на ОИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1525-МИ от 24 октомври 2019 г. на ЦИК, като името на зам.-председателя на ОИК Мима Цанева Калапакова да се чете „Мима Цанева Ван Дер Марел.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1525-МИ/

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения