Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1525-НС
София, 1 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: заличаване на упълномощен представител на коалиция „Демократична България – Обединение“ от публикуван на интернет страницата на Централната избирателна комисия списък

С вх. № НС-11-60/4 от 01.10.2022 г. в Централната избирателна комисия е постъпило уведомление от коалиция „Демократична България – Обединение“, Антонина Минчева Душева – упълномощен представител, за оттегляне на пълномощията на представител на коалицията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 124 от Изборния кодекс и раздел ІІ, т. 11 от Решение № 1332-НС от 26 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА от публикувания на интернет страницата на Централната избирателна комисия списък на упълномощените представители на коалиция „Демократична България – Обединение“ Марин Славомиров Качамаков за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения