Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1525-НС
София, 1 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: заличаване на упълномощен представител на коалиция „Демократична България – Обединение“ от публикуван на интернет страницата на Централната избирателна комисия списък

С вх. № НС-11-60/4 от 01.10.2022 г. в Централната избирателна комисия е постъпило уведомление от коалиция „Демократична България – Обединение“, Антонина Минчева Душева – упълномощен представител, за оттегляне на пълномощията на представител на коалицията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 124 от Изборния кодекс и раздел ІІ, т. 11 от Решение № 1332-НС от 26 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА от публикувания на интернет страницата на Централната избирателна комисия списък на упълномощените представители на коалиция „Демократична България – Обединение“ Марин Славомиров Качамаков за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения