Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1521-НР
София, 18 август 2015 г.

ОТНОСНО: определяне датата на националния референдум на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 14, ал. 1 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема за „дата на националния референдум" по смисъла на чл. 14, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление датата 10.08.2015 г. - деня на издаване на Указ № 163 от 10 август 2015 г. на Президента на Република България за определяне датата на националния референдум.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1529-НР/

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения