Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 152-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Провадия, област Варна, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Провадия, област Варна, от 03.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-13 от 04.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 29.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Провадия.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Провадия, област Варна, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимир Иванов Папанчев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Хюлия Ахмедова Мустафова

 

СЕКРЕТАР:

Валентина Костадинова Кирова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Стефка Стоянова Пейчева

 

 

Таня Георгиева Неделчева

 

 

Женя Тодорова Милкова

 

 

Лидия Николаева Димитрова

 

 

Николай Димитров Петров

 

 

Керанка Георгиева Габровска

 

 

Дарина Георгиева Златева

 

 

Гергана Петрова Николова

 

 

Галина Георгиева Стоянова

 

 

Тодорка Николова Иванова

 

 

Айсел Найдин Тасин

 

 

Нели Илиева Николова

 

 

Виолета Асенова Мишкова

 

 

Христина Станкова Андонова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения