Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1518-НС
София, 12 август 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1513-НС от 4 август 2015 г. за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г.

Централната избирателна комисия след проверка констатира, че в Решение № 1513-НС от 4 август 2015 г. на ЦИК е допусната техническа грешка, като в диспозитива на решението погрешно е записано Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г., вместо Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в диспозитива на  Решение № 1513-НС от 4 август 2015 г. на ЦИК, като вместо „Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г." навсякъде в решението да се чете „Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК" при спазване на т. 18 и 19, като вместо „заповед на кмета на общината" да се чете „заповед на областния управител".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1513-НС/

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 27.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Нова Загора

  • № 1164-МИ / 27.05.2022

    относно: назначаване съставите на СИК за частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1163-МИ / 27.05.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 3 юли 2022 г.

  • всички решения