Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1518-НС
София, 12 август 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1513-НС от 4 август 2015 г. за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г.

Централната избирателна комисия след проверка констатира, че в Решение № 1513-НС от 4 август 2015 г. на ЦИК е допусната техническа грешка, като в диспозитива на решението погрешно е записано Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г., вместо Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в диспозитива на  Решение № 1513-НС от 4 август 2015 г. на ЦИК, като вместо „Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г." навсякъде в решението да се чете „Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК" при спазване на т. 18 и 19, като вместо „заповед на кмета на общината" да се чете „заповед на областния управител".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1513-НС/

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения