Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1518-НС
София, 12 август 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1513-НС от 4 август 2015 г. за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г.

Централната избирателна комисия след проверка констатира, че в Решение № 1513-НС от 4 август 2015 г. на ЦИК е допусната техническа грешка, като в диспозитива на решението погрешно е записано Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г., вместо Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в диспозитива на  Решение № 1513-НС от 4 август 2015 г. на ЦИК, като вместо „Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г." навсякъде в решението да се чете „Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК" при спазване на т. 18 и 19, като вместо „заповед на кмета на общината" да се чете „заповед на областния управител".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1513-НС/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения