Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1510-МИ
София, 23 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Йордан Георгиев Децов, регистриран като кандидат за общински съветник в община Плевен от листата за общински съветници на Местна коалиция „Демократична България – Обединение“, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор с вх. № МИ-09-29 от 23.10.2019 г. за разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство по преписка № 18888/2019 г. по описа на Софийска градска прокуратура, на лицето Йордан Георгиев Децов, ЕГН …, регистриран като кандидат за общински съветник в листата за общински съветници на Местна коалиция „Демократична България – Обединение“ за община Плевен с решение № 92-МИ от 23.09.2019 г. на ОИК – Плевен.

Приложени са: предложение на прокурор от Софийска градска прокуратура, по прокурорска преписка № 18888/2019 г. на СГП за мотивирано искане от ЦИК по чл. 160, ал. 1 ИК; копие от решение № 92-МИ от 23.09.2019 г. на ОИК – Плевен; заверено копие на постановление за образуване на досъдебно производство по прокурорска преписка № 18888/2019 г. по описа на Софийска градска прокуратура.

При тези данни и на основание чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за привличане като обвиняем по досъдебно производство по преписка № 18888/2019 г. по описа на Софийска градска прокуратура на лицето Йордан Георгиев Децов, ЕГН …, регистриран с Решение № 92-МИ от 23.09.2019 г. на ОИК – Плевен като кандидат за общински съветник в листата за общински съветници на Местна коалиция „Демократична България – Обединение“ в община Плевен в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения