Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 151-ЕП
София, 14 април 2014 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 146-ЕП от 11 април 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 94 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 146-ЕП от 11 април 2014 г., както следва:
В т. 1, първото тире, думите „съгласно ЕКАТТЕ" се заменят с думите: „съгласно Решение № 6-ЕП от 23 март 2014 г. на ЦИК".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения