Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 151-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Летница, област Ловеч, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Летница, област Ловеч, от 29.07.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-39 от 08.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 27.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Летница.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Летница, област Ловеч, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Бойко Стефанов Караиванов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Веселин Асенов Семов

 

СЕКРЕТАР:

Иванка Валентинова Стоянова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Саафет Исметова Мехмедова

 

 

Хатидже Мустафова Мурадова

 

 

Лидия Иванова Чакалова

 

 

Асен Тодоров Русанов

 

 

Соня Монкова Русанова

 

 

Валентина Минкова Христова

 

 

Димитър Крумов Кьордов

 

 

Бонка Тодорова Делева

 

 

Соня Стефанова Йозова

 

 

Галина Петкова Лишева

 

 

Иван Христов Симеонов

 

 

Стефка Богданова Цончева

 

 

Румяна Иванова Цончева

 

 

Мая Петкова Митова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения