Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1504-ПВР/МИ
София, 23 ноември 2011 г.

ОТНОСНО: прекратяване пълномощия на член на ОИК – Рудозем, област Смолян

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-806/08.11.2011 г. от Йова Иванова Христова - секретар на ОИК - Рудозем, с което същата заявява, че желае да бъде освободена от заеманата длъжност и да бъдат прекратени предсрочно пълномощията й по собствено желание.

Като констатира, че са налице изискванията на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Йова Иванова Христова, ЕГН ..., като секретар на ОИК - Рудозем, област Смолян, и анулира издаденото й удостоверение № 3 от 01.09.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения