Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1504-ПВР/МИ
София, 23 ноември 2011 г.

ОТНОСНО: прекратяване пълномощия на член на ОИК – Рудозем, област Смолян

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-806/08.11.2011 г. от Йова Иванова Христова - секретар на ОИК - Рудозем, с което същата заявява, че желае да бъде освободена от заеманата длъжност и да бъдат прекратени предсрочно пълномощията й по собствено желание.

Като констатира, че са налице изискванията на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Йова Иванова Христова, ЕГН ..., като секретар на ОИК - Рудозем, област Смолян, и анулира издаденото й удостоверение № 3 от 01.09.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения