Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1501-НС
София, 29 септември 2022 г.

ОТНОСНО: разрешение за привличане като обвиняем на Веселин Иванов Георгиев, регистриран като кандидат за народен представител в изборите на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор с вх. № НС-09-219 от 29.09.2022 г. за разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство № 456/2022 г. по описа на СО – СГП, пр. пр. № 17937/2022 г. на Софийска градска прокуратура на Веселин Иванов Георгиев, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в изборите на 2 октомври 2022 г. с Решение № 33-НС от 30.08.2022 г. на Районна избирателна комисия – Сливен, предложен от ПП „Атака“ под № 1 в кандидатската листа.

Към искането са приложени: Предложение № 17937/2022 г. от 28.09.2022 г. на Боряна Попова – прокурор при Софийска градска прокуратура, досъдебно производство № 1311/2022 г. по описа на РУ при ОДМВР – Сливен, пр.пр. № 17937/2022 г. на СГП; решение № 33-НС от 30.08.2022 г. на Районна избирателна комисия – Сливен; постановление от 16.09.2022 г. за приемане по компетентност на досъдебното производство от СГП, отдел 05 „Специализиран“; писмо от ОД на МВР – Сливен, от 02.09.2022 г.

При тези данни и на основание чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за привличане като обвиняем по досъдебно производство № 456/2022 г. по описа на СО – СГП, пр. пр. № 17937/2022 г. на Софийска градска прокуратура на Веселин Иванов Георгиев, ЕГН …, регистриран като кандидат за народен представител в изборите на 2 октомври 2022 г. с Решение № 33-НС от 30.08.2022 г. на Районна избирателна комисия – Сливен.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения