Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1501-ПВР/МИ
София, 2 юли 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Садово, област Пловдив

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-190 от 30.06.2015 г. от Таня Георгиева Гитева - член на ОИК - Садово, с което заявява желанието си да бъде освободена като член на ОИК - Садово, по лични причини.

След извършена служебна проверка по преписката на ОИК - Садово, се установи, че с Решение № 717-ПВР/МИ от 7 септември 2011 г. на ЦИК Таня Георгиева Гитева е назначена за член на комисията. Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията й.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Садово, област Пловдив, Таня Георгиева Гитева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения