Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1501-МИ
София, 21 ноември 2011 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 440-ПВР/МИ от 19 август 2011 г. на Централната избирателна комисия

На основание чл. 26, ал. 1, т. 7 във вр. чл. 18 и чл. 32, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ точка 2 на Решение № 440-ПВР/МИ от 19 август 2011 г. на ЦИК, както следва:

„2. За периода от 7 дни след обявяване на резултатите от изборите до следващите избори за общински съветници и кметове членовете на общинските избирателни комисии получават възнаграждение за дежурства и за заседанията, в които са участвали, както следва:

Председател                      - 35 лева

Заместник-председател   - 32 лева

Секретар                            - 32 лева

Членове                              - 28 лева"

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения