Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1500-ПВР/МИ
София, 2 юли 2015 г.

ОТНОСНО: освобождаване на член от състава на ОИК – Никопол, област Плевен

Постъпила е молба с вх. № МИ-15-198 от 01.07.2015 г. от Полина Дончева Стефанова - председател на ОИК - Никопол, с която се обективира искане за прекратяване предсрочно на пълномощията й и освобождаване от състава на общинската избирателна комисия на основание чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК.

След извършена служебна проверка по преписката на ОИК - Никопол, се установи, че с Решение № 187-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК Полина Дончева Стефанова е назначена за председател на комисията.

Налице са законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията й.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Никопол, област Плевен, Полина Дончева Стефанова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения