Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1497-ПВР/МИ
София, 17 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  утвърждаване на образец на декларация по чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс

На основание чл. 26, ал. 1, т. 42 във връзка с чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

Утвърждава образец на декларация по чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс, представляваща Приложение № 1 - неразделна част от настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения