Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1493-ПВР/МИ
София, 9 юни 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Павел баня, област Стара Загора

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-12/06.03.2015 г. от ОИК - Павел баня, в което се съдържа предложение от Христо Георгиев Чаушев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Стара Загора, за назначаването на Вилиана Костадинова Цонева и Мариана Милева Скринска за членове на ОИК - Павел баня, област Стара Загора, на мястото на Анелия Георгиева Станчева и Антоанета Гочева Тенева, освободени с Решение № 1490-ПВР/МИ от 5 юни 2015 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени: декларации по чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК - 2 бр.; копия от личните карти и копия от дипломите за завършено висше образование на Вилиана Костадинова Цонева и Мариана Милева Скринска; пълномощно № 009 от 23.07.2011 г.

Централната избирателна комисия приема, че са налице изискванията на чл. 80 и 81 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 51, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Павел баня, област Стара Загора, Вилиана Костадинова Цонева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Павел баня, област Стара Загора, Мариана Милева Скринска, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1812-НС / 22.03.2023

    относно: изменение на Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. за определяне на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1811-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 1810-НС / 22.03.2023

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения