Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1492-ПВР/МИ
София, 15 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Кубрат, област Разград, назначена с Решение № 214-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-808 от 09.11.2011 г. от Весела Славчева Сярова, заместник-председател на ОИК - Кубрат, която желае да бъде освободена като заместник председател на ОИК - Кубрат, по лични причини.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като заместник председател на ОИК в община Кубрат, област Разград, Весела Славчева Сярова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 2 от 19.08.2011 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения