Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1490-МИ
София, 22 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „НФСБ“, представлявана от Валери Симеонов Симеонов, чрез упълномощения представител Недка Христова Карска, за задължаване на „БТВ Медия Груп“ ЕАД да осигури на кандидата за кмет на община Ямбол инж. Иван Кърцъков същото ефирно време, при същите условия в периода до 25.10.2019 г. в предаването „Тази събота и неделя“ в поредицата „Роден край“

 

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № МИ-22-471/21.10.2019 г. от ПП „НФСБ“, представлявана от Валери Симеонов Симеонов, за задължаване на „БТВ Медия Груп“ ЕАД да осигури на кандидата за кмет на община Ямбол инж. Иван Кърцъков същото ефирно време, при същите условия в периода до 25.10.2019 г. в предаването „Тази събота и неделя“ в поредицата „Роден край“.

В жалбата се твърди, че „БТВ Медия Груп“ ЕАД е допуснала до участие четирима кандидати за кмет на община Ямбол от общо девет кандидати, като по този начин е нарушила принципите за равнопоставеност на останалите пет кандидати, гарантирани им от Конституцията на Република България и съгласно Изборния кодекс. Кандидатът за кмет на община Ямбол от ПП „НФСБ“ също е бил поканен за участие в предаването „Тази събота и неделя“ в поредицата „Роден край“ на 20.10.2019 г., но впоследствие поканата е била отменена. Твърди се, че при отправената по телефона покана за участие не е ставало въпрос за заплащане, което следва да се тълкува съгласно Изборния кодекс като предоставяне на безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за предстоящите избори на 27 октомври 2019 г., поради което следва всеки кандидат да се третира по еднакъв начин.

След като се запозна с жалбата, Централната избирателна комисия приема за установено следното:

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Централната избирателна комисия не притежава правомощия по Изборния кодекс да задължи „БТВ Медия Груп“ ЕАД да осигури на кандидата за кмет на община Ямбол инж. Иван Кърцъков същото ефирно време, при същите условия, в периода до 25.10.2019 г. включително, в предаването „Тази събота и неделя“ в поредицата „Роден край“.

Централната избирателна комисия не може да се намесва в договорните отношения между страните и да дава указания на „БТВ Медия Груп“ ЕАД.

Централната избирателна комисия е правоприлагащ орган, като правомощията на комисията са изброени в чл. 57, ал. 1 ИК.  Изборният кодекс не предвижда правомощие на ЦИК да осъществява контрол върху предаванията на „БТВ Медия Груп“ ЕАД и да осигурява ефирно време за участие на кандидата за кмет на община Ямбол от ПП „НФСБ“ инж. Иван Кърцъков. Ако съществуват споразумения между „БТВ Медия Груп“ ЕАД и упълномощени представители на партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., отразяващи предизборната кампания, съгласно чл. 9 от Закона за задълженията и договорите, „Страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави“. Споразуменията обвързват страните и същите са длъжни да изпълняват постигнатите помежду си уговорки. В случай че някоя от страните не изпълни поетите по силата на споразуменията задължения, насрещната страна има правото да предяви претенциите си по предвидения от закона съдебен ред. Следва да се отбележи, че ЦИК не е компетентна да решава такива спорове.

По изложените по-горе съображения Централната избирателна комисия счита, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26, чл. 58, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ПП „НФСБ“, представлявана от Валери Симеонов Симеонов, чрез упълномощения представител Недка Христова Карска, за задължаване на „БТВ Медия Груп“ ЕАД да осигури на кандидата за кмет на община Ямбол инж. Иван Кърцъков същото ефирно време, при същите условия в периода до 25.10.2019 г. в предаването „Тази събота и неделя“ в поредицата „Роден край“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения