Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1490-ПВР/МИ
София, 5 юни 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Павел баня, област Стара Загора

Постъпило е заявление с вх. № МИ-10-12 от 06.03.2015 г. от ОИК - Павел баня, с което молят на основание чл. 82, ал. 2 от ИК поради отсъствие от четири поредни заседания на комисията по неуважителни причини на Антоанета Гочева Тенева и Анелия Георгиева Станчева - членове на ОИК, същите да бъдат заменени временно или постоянно с други членове, предложени от съответната партия. Уведомяват Централната избирателна комисия, че членът на ОИК - Павел баня, Антоанета Гочева Тенева не е присъствала на заседания на ОИК, проведени на 20.01.2015 г., 09.02.2015 г., 13.02.2015 г. и на 18.02.2015 г., а членът на ОИК - Павел баня, Анелия Георгиева Станчева не е присъствала на заседания на ОИК, проведени на 01.12.2014 г., 20.01.2015 г., 29.01.2015 г., 09.02.2015 г. и на 18.02.2015 г.

Общинската избирателна комисия - Павел баня, твърди, че посочените по-горе членове на ОИК не са представили доказателства, че отсъствията им от заседанията на ОИК - четири поредни, са по уважителни причини.

Централната избирателна комисия е разгледала на свое заседание на 10.03.2015 г. искането на ОИК - Павел баня, като с писмо с изх. № МИ-15-98 от 10.03.2015 г. е дала указания на ОИК да изиска обяснения от членовете за причините за отсъствията им на посочените заседания.

В изпълнение на указанията ОИК - Павел баня, с писма с вх. № МИ-06-20/09.04.2015 г. и № МИ-15-152/12.05.2015 г. уведомява Централната избирателна комисия, че Анелия Георгиева Станчева е изпратила писмени обяснения за отсъствието си от заседанията на ОИК, а Антоанета Гочева Тенева не е изпратила писмени обяснения, нито е дала устни такива.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с обясненията на Анелия Георгиева Станчева, счита, че посочените от нея причини за отсъствията й от заседанията на ОИК на 01.12.2014 г. и на 13.02.2015 г. не могат да се приемат за уважителни такива, тъй като липсват доказателства в тази насока. Относно твърденията й, че за заседанията на 20.01.2015 г., 29.01.2015 г., 09.02.2015 г. и 18.02.2015 г. не е имала информация, нито е била поканена за участие в тях Централната избирателна комисия намира същите за неуважителни, тъй като ОИК - Павел баня, на свое заседание на 01.12.2014 г. е приела решение за начина на уведомяване за заседанията на ОИК, а именно чрез публикуване на съобщенията за датата на насрочването им на интернет страницата си. За заседанието на 01.12.2014 г. Анелия Станчева е била уведомена, видно от обясненията й. И макар че не е присъствала на заседанието поради упражняване на адвокатската й професия, същата е била длъжна да се запознае с взетото решение на ОИК относно начина на уведомяване за заседанията на комисията. В изпълнение на своето решение ОИК - Павел баня, от 20.01.2015 г. включително е публикувала всички съобщения за насрочване на заседания на интернет страницата си.

В Изборния кодекс не съществува изискване до всеки член на комисията да се изпраща индивидуално уведомление (покана) за датата на насрочване на заседанията на ОИК, получаването на което да се удостоверява по надлежен начин. Обстоятелството, че на заседанията са присъствали повече от половината от членовете на ОИК опровергава твърденията на Анелия Георгиева Станчева, че не е имала информация за провеждането на заседанията на 20.01.2015 г., 29.01.2015 г., 09.02.2015 г. и 18.02.2015 г.

Към преписката е приложено писмо до Антоанета Гочева Тенева с обратна разписка в цялост с отбелязване „пратката не е потърсена от получателя".

От писмото на ОИК - Павел баня, подписано от председателя и секретаря, се установява, че Антоанета Тенева е уведомена по телефона и поканена да даде обяснения, но до настоящия момент не го е извършила. Централната избирателна комисия приема, че Антоанета Гочева Тенева по неуважителни причини не е участвала в заседанията на ОИК - Павел баня, проведени на 20.01.2015 г., 09.02.2015 г., 13.02.2015 г. и 18.02.2015 г.

Централната избирателна комисия счита, че са налице условията за предсрочно прекратяване пълномощията на членовете на ОИК - Павел баня, Анелия Георгиева Станчева и Антоанета Гочева Тенева, поради наличие на обстоятелство по чл. 51, ал. 2, т. 6 от ИК, а именно неучастие по неуважителни причини в три поредни заседания на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Павел баня, област Стара Загора, Анелия Георгиева Станчева, и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Павел баня, област Стара Загора, Антоанета Гочева Тенева, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения