Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1490-ПВР/МИ
София, 11 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 358-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи допусната техническа грешка в Решение № 358-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. за назначаване състава на ОИК в община Батак, област Пазарджик, както следва: ЕГН на члена на ОИК Бояна Иванова Гъркова е изписан грешно „ЕГН ..." вместо „ЕГН ...".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 358-ПВР/МИ от 16 август 2011 г., като ЕГН на члена на комисията Бояна Иванова Гъркова вместо „ЕГН ..." да се чете „ЕГН ...". Анулира издаденото удостоверение № 9 от 01.09.2011 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения