Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1490-ПВР/МИ
София, 11 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 358-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи допусната техническа грешка в Решение № 358-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. за назначаване състава на ОИК в община Батак, област Пазарджик, както следва: ЕГН на члена на ОИК Бояна Иванова Гъркова е изписан грешно „ЕГН ..." вместо „ЕГН ...".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 358-ПВР/МИ от 16 август 2011 г., като ЕГН на члена на комисията Бояна Иванова Гъркова вместо „ЕГН ..." да се чете „ЕГН ...". Анулира издаденото удостоверение № 9 от 01.09.2011 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения