Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 149-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Своге, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Своге, Софийска област, от 02.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-11 от 03.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 29.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Своге.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Своге, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Василев Иванов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Галина Иванова Стоянова

 

СЕКРЕТАР:

Бойко Христов Йорданов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Илия Богданов Белитов

 

 

Златка Георгиева Величкова

 

 

Маргарита Милчева Минева

 

 

Петя Иванова Манолова

 

 

Ирена Драгомирова Милушева

 

 

Димчо Момчилов Димчев

 

 

Милена Живкова Славкова

 

 

Вяра Кирилова Белчева

 

 

Елвира Христова Илиева

 

 

Иван Боянов Иванов

 

 

Николай Стефанов Димитров

 

 

Орлин Павлов Матев

 

 

Петьо Величков Паунов

 

 

Марио Димитров Александров

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения