Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1489-ПВР/МИ
София, 11 ноември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Симитли, област Благоевград, назначена с Решение № 310-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-805/07.11.2011 г. от Георги Методиев Докузов - упълномощен представител на „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ", за промени в ОИК - Симитли, област Благоевград. Предлага се на мястото на члена на комисията Борислава Кирилова Николова да бъде назначен Венцислав Сашов Щърбев. Към предложението са приложени: заявление от Борислава Кирилова Николова за освобождаването й като член на ОИК, удостоверение № 12 от 01.09.2011 г. по чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с §5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Венцислав Сашов Щърбев.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Симитли, област Благоевград, Борислава Кирилова Николова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 12 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Симитли, област Благоевград, Венцислав Сашов Щърбев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения