Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1488-ЕП
София, 2 юни 2015 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 5 октомври 2014 г. избори за народни представители и преместване в същото помещение на изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо с вх. № НС-06-13 от 01.06.2015 г. от кмета на община Мъглиж, област Стара Загора, за отваряне на помещението, с искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 5 октомври 2014 г. избори за народни представители и преместване в същото помещение на изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г..

Искането е във връзка с Решение № 1487-ЕП от 26.05.2015 г. на ЦИК и поради необходимостта от продължителен ремонт на помещението, в което са се съхранявали изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Съгласно Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. на ЦИК достъпът до помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители, произведени на 5 октомври 2014 г., се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс, т. 24 и 25 от Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. и във връзка с т. 14 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Разрешава достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените на 5 октомври 2014 г. избори за народни представители и преместването в същото помещение на изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Достъпът до помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 5 октомври 2014 г., да се осъществи по реда на т. 24 и 25 от Решение на ЦИК № 825-НС от 3 септември 2014 г., като изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България следва да се поставят на обособено в помещението място, непозволяващо смесването или по друг начин объркването, или изгубването на изборни книжа и материали.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения