Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1485-НС
София, 27 септември 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от Б В Л срещу решения № 130-НС и 136-НС от 21.09.2022 г. на РИК 13 – Пазарджик

В Централната избирателна комисия, заедно с административна преписка в оригинал, е постъпила жалба с вх. № НС-15-227 от 26.09.2022 г. от Б В Л , срещу решения № 130-НС и 136-НС от 21.09.2022 г. на РИК 13 – Пазарджик.
Тъй като с жалбата са оспорени едновременно Решение № 130-НС и Решение № 136-НС/21.09.2022 г. на РИК – Пазарджик, като в текста на същата няма изложени самостоятелни твърдения за всяко решение, а самите решения имат идентичен предмет, оспорването е иницирано от едно и също лице и е срещу акт на един и същ орган, ЦИК приема за разглеждане едновременно оспорването на двете решения в настоящото производство.
С оспореното решение № 130-НС от 21.09.2022 г., РИК 13 – Пазарджик се е произнесла по сигнал с вх. № 5-ЖС/20.09.2022 г., в 10:45 ч., подадена от Б В Л , в който сигнал се твърди, че лицата Йордан Кожухаров, Малина Златева, Гергана Сеферинкина, Димитър Хаджидимитров, в качеството си на регистрирани кандидати за народни представители, са извършили предизборна агитация в нарушение на чл. 182, ал. 1 ИК на 17.09.2022 г. в Пенсионерски клуб „Вяра, надежда и любов“ в с. Звъничево, община Пазарджик, а във втората част на сигнала се поставя въпроса дали са премахнати плакатите в селата от община Септември, на които са изобразени кметовете на населените места, кметът на община Септември и кандидатът за народен представител Стефан Мирев. Районната избирателна комисия – Пазарджик е извършила проверка по първата част от жалбата, като от приложеният към преписката констативен протокол от 20.09.2022 г., от проверката се установява, че на 17.09.2022 г. е проведено мероприятие в сграда, находяща се в с. Звъничево, срещу местната църква, която сграда представлява барака и не е общинско предприятие или институция. Извършилите проверката членове на РИК са провели разговор с председателя на Пенсионерския клуб г-н Николов, който е заявил, че проведената на тази дата среща е била по повод празника на клуба на 17.09.2022 г. и е завил, че предизборна агитация не е имало от страна на посочените в жалбата лица или от когото и да е било другиго. Въз основа на извършената проверка, РИК – Пазарджик е приел, че не са налице данни или обстоятелства, на база на които да се установява нарушение на разпоредбите на чл. 182, ал. 1 ИК.
С Решение № 136-НС от 21.09.2022 г. РИК – Пазарджик се е произнесъл по жалба с вх. № 7-ЖС/21.09.2022 г., в 10:00 ч., подадена от Б В Л , с. Елшица, община Панагюрище, препратена по компетентност на РИК – Пазарджик от ЦИК. В жалбата се твърди, че навсякъде в селата в област Пазарджик са разлепени плакати на почти всяка политическа партия на забранени от кметовете места. РИК – Пазарджик е приела, че не се установява нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 3 ИК, тъй като общите формулировки в същата не позволяват да се образува проверка, която да установи наличието или липсата на нарушение на разпоредбите на ИК. С оспореното решение РИК – Пазарджик е указала на жалбоподателя, че при постъпил сигнал, конкретизиращ място на извършване на нарушение, РИК Пазарджик ще осъществи правомощията си съобразно ИК и ще извърши проверка.
Централната избирателна комисия възприема изложените мотиви от РИК – Пазарджик в обстоятелствената част на оспорените решения.
Към жалбата, депозирана пред ЦИК, не се прилагат нови доказателства, нито се сочат нови обстоятелства, които да сочат непълнота на извършените действия от РИК – Пазарджик по отношение на изясняване на фактическата обстановка и на двете оспорени решения, нито се излагат аргументи, които да обосновават изводи за незаконосъобразност на което и да е от двете оспорени решения на РИК – Пазарджик.
Жалбата е недопустима, а разгледана по същество – и неоснователна.
От една страна, относно допустимостта – жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решението на РИК, тъй като е извън кръга на лицата, чиито права или законни интереси се засягат. Лицето, подало жалба, не се явява заинтересувана страна в проведеното пред РИК 13 – Пазарджик, производство. В този смисъл следва да бъде оставена без разглеждане.
По отношение на твърдяната незаконосъобразност на двете решения, жалбата е неоснователна – актът е издаден от компетентен орган, в рамките на правомощията му, в срок и в предвидената от закона форма, при извършени необходими действия по изясняване н фактическата обстановка, приобщени към преписката по образуваните пред РИК – Пазарджик производства по Решение 130-НС и 136-НС от 21.09.2022 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № НС-15-227 от 26.09.2022 г. от Б В Л , срещу решение № 130-НС и решение 136-НС от 21.09.2022 г. на РИК 13 – Пазарджик.
ВРЪЩА административната преписка на РИК 13 – Пазарджик.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 1868-НС / 31.03.2023

  относно: публикуване на списък с упълномощени представители на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 • № 1867-НС / 31.03.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г. и Решение № 1843-НС от 29 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1866-НС / 31.03.2023

  относно: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

 • всички решения