Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1485-ПВР/МИ
София, 8 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  осигуряване условия за осъществяване дейността на ОИК след обявяване на изборните резултати от произведените на 23 октомври 2011 г. и на 30 октомври 2011 г. избори

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 27, чл. 30, ал. 1, чл. 242, ал. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. За периода 7 дни след обявяване на изборните резултати от съответната ОИК до изтичане на мандата на общинските съвети, избрани на изборите на 23 октомври 2011 г. общинските администрации следва да осигурят условия за работата и за съхраняване на архива на ОИК, както и да съдействат за осъществяване на връзка с ОИК (чрез телефон, факс, имейл).
2. Печатът на ОИК и печатът на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК се съхранява от ОИК.
3. Архивът на ОИК включва:
а) протоколите от заседания;
б) решенията на ОИК и другите актове, включително екземплярите от решенията, които са били обявени на видно място, след свалянето им от таблото;
в) регистрите на ОИК за партиите, коалициите от партии, инициативните комитети и местните коалиции;
г) регистрите за кандидатите за общински съветници, за кметове на общини и кметове на кметства;
д) копията от издадените от ОИК удостоверения за участие в изборите за общински съветници и кметове на политически партии, коалиции, инициативни комитети, кандидати за общински съветници и кметове, застъпници на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката и на общински съветници и кметове;
е) документите - заявления, предложения, декларации и други, свързани с регистрацията на партиите, коалициите и инициативните комитети и техните кандидати, включително подписките в подкрепа на независимите кандидати;
ж) другата кореспонденция с държавните и общинските институции;
з) жалбите и решенията по тях.
4. Общинските избирателни комисии предават на общинската администрация:
а) екземплярите от протоколите и от решенията на ОИК с изборните резултати, предназначени за общинската администрация;
б) бюлетините, които не са били раздадени на СИК;
в) нераздадените формуляри от протоколи, чернови, приемно-предавателни протоколи, декларации (образци от изборни книжа) и др.;
г) материалите и документите по т. 3, букви „е", „ж" и „з".
5. Материалите по т. 4 се съхраняват отделно от изборните книжа и материали, приети от комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК. Помещението (касата), в което се съхраняват тези материали, се запечатва с хартиена лента, подписана от членовете на ОИК и подпечатана с печата на комисията (ОИК).
6. До материалите имат достъп само членовете на ОИК. Достъпът до архива на ОИК се определя с решение на ОИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения