Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1480-НС
София, 28 април 2015 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е искане с вх. № ЦИК-00-449 от 22.04.2015 г. на Централната избирателна комисия от областния управител на област София-град за разрешаване на достъп до помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г., с местонахождение 51 СОУ „Елисавета Багряна", ул. „Софийски герой" № 28; 93 СОУ „Александър Теодоров Балан", ул. „Гео Милев" № 32; 132 СОУ „Ваня Войнова", бул. „Цар Борис ІІІ" № 128.

Искането за отваряне на помещенията възниква във връзка с архивирането и унищожаването на книжата и материалите от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г. и предаването на подлежащите на архивиране книжа на Държавна агенция „Архиви".

Съгласно Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, т. 18 и т.19 от Решение на ЦИК № 2511-НС от 30 април 2013 г. и Решение № 1393 от 6 януари 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаните помещения с местонахождение 51 СОУ „Елисавета Багряна", ул. „Софийски герой" № 28; 93 СОУ „Александър Теодоров Балан", ул. „Гео Милев" № 32; 132 СОУ „Ваня Войнова", бул. „Цар Борис ІІІ" № 128, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г., за да бъде извършено архивирането и унищожаването на книжата и материалите от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г., и предаването на подлежащите на архивиране книжа на Държавна агенция „Архиви".

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи в присъствието на упълномощени с изрична заповед на областния управител представители на областната администрация.  

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК.

По отношение на подлежащите на съхранение, архивиране и унищожаване изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г. да се приложи редът съгласно Решение № 1393 от 6 януари 2015 г.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения