Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 148-ЕП
София, 11 април 2019 г.

ОТНОСНО: приемане на изчислителна процедура към Методическите указания за определяне на съставите на СИК и поправка на техническа грешка в приложение към Решение № 139-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЕМА изчислителна процедура към Методическите указания за определяне съставите на СИК – приложение към Решение № 139-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК, съгласно приложението.

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в приложението към Решение № 139-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК, като в точка 2 вместо думите „на територията на района“ да се чете „на територията на общината“.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

139-ЕП/

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения