Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 148-ЕП
София, 11.04.2019

ОТНОСНО: приемане на изчислителна процедура към Методическите указания за определяне на съставите на СИК и поправка на техническа грешка в приложение към Решение № 139-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЕМА изчислителна процедура към Методическите указания за определяне съставите на СИК – приложение към Решение № 139-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК, съгласно приложението.

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в приложението към Решение № 139-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК, като в точка 2 вместо думите „на територията на района“ да се чете „на територията на общината“.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

139-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения