Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 148-ЕП
София, 11.04.2019

ОТНОСНО: приемане на изчислителна процедура към Методическите указания за определяне на съставите на СИК и поправка на техническа грешка в приложение към Решение № 139-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЕМА изчислителна процедура към Методическите указания за определяне съставите на СИК – приложение към Решение № 139-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК, съгласно приложението.

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в приложението към Решение № 139-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК, като в точка 2 вместо думите „на територията на района“ да се чете „на територията на общината“.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

139-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1764-МИ / 20.02.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Костенец, Софийска област

  • № 1763-МИ / 20.02.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас

  • № 1762-МИ / 20.02.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград

  • всички решения