Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1476-МИ
София, 7 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  случаите на обявяване за избран на следващ в листата кандидат на мястото на избран общински съветник

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс във връзка с чл. 23, ал. 2, изр. 3 и чл. 30, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. В случаите, когато лице, избрано за общински съветник в изборите за общински съветници и кметове, произведени на 23 октомври 2011 г., не положи клетва по чл. 32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и не са налице основанията на чл. 23, ал. 2, изр. 3 от ЗМСМА, по отношение на него не възникват пълномощия на общински съветник.
2. Когато лицето по т. 1 не положи клетва като общински съветник, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения