Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1475-НС
София, 26 септември 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-184/1 от 26.09.2022 г. е постъпило писмо от Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски, с приложено предложение от Николай Стефанов Стефанов – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната“. Предлага се на мястото на Гергана Костова Върбанова – член на РИК, освободена с Решение № 1467-НС от 23.09.2022 г. на ЦИК, за член на РИК да бъде назначена Катя Димитрова Минчева.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Катя Димитрова Минчева и пълномощно в полза на Николай Стефанов Стефанов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски, Катя Димитрова Минчева, ЕГН ….

На назначения член на РИК да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения