Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1475-НС
София, 26 септември 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-184/1 от 26.09.2022 г. е постъпило писмо от Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски, с приложено предложение от Николай Стефанов Стефанов – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната“. Предлага се на мястото на Гергана Костова Върбанова – член на РИК, освободена с Решение № 1467-НС от 23.09.2022 г. на ЦИК, за член на РИК да бъде назначена Катя Димитрова Минчева.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Катя Димитрова Минчева и пълномощно в полза на Николай Стефанов Стефанов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски, Катя Димитрова Минчева, ЕГН ….

На назначения член на РИК да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения