Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1470-МИ
София, 26 септември 2022 г.

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 9 октомври 2022 г. и 23 октомври 2022 г.

На основание чл. 456 във връзка с чл. 464 от Изборния кодекс и т. 5.2. на Договор № 8 от 13.08.2020 г. за компютърна обработка в ИП към ОИК на насрочените на 9 октомври 2022 г. частични избори за кмет на община Вълчи дол, област Варна и насрочените на 23 октомври 2022 г. частични избори за кмет на кметство Юделник, община Сливо поле, област Русе, за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково, за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, за кмет на кметство Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора, за кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник, за кмет на кметство Фотиново, община Кирково, област Кърджали, за кмет на кметство Боденец, община Мездра, област Враца и за кмет на кметство Порой, община Поморие, област Бургас, и утвърдената с Приложение № 1 към договора офертна цена Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в изчислителния пункт (ИП) към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените на 9 октомври 2022 г. частични избори за кмет на община Вълчи дол, област Варна и насрочените на 23 октомври 2022 г. частични избори за кмет на кметство Юделник, община Сливо поле, област Русе, за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково, за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, за кмет на кметство Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора, за кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник, за кмет на кметство Фотиново, община Кирково, област Кърджали, за кмет на кметство Боденец, община Мездра, област Враца и за кмет на кметство Порой, община Поморие, област Бургас, както следва:

- за ОИК – община Вълчи дол, област Варна - 1308.00лв. с ДДС
- за ОИК – община Сливо поле, област Русе - 1020.00 лв. с ДДС
- за ОИК – община Симеоновград, област Хасково - 1020.00 лв. с ДДС
- за ОИК – община Струмяни, област Благоевград   - 1020.00 лв. с ДДС
- за ОИК – община Стара Загора, област Стара Загора - 1020.00 лв. с ДДС
- за ОИК – община Перник, област Перник - 1020.00 лв. с ДДС
- за ОИК – община Кирково, област Кърджали  - 1020.00 лв. с ДДС
- за ОИК – община Мездра, област Враца - 1020.00 лв. с ДДС
- за ОИК – община Поморие, област Бургас - 1020.00 лв. с ДДС

2. При произвеждане на втори тур на изборите на 16 октомври 2022 г., съответно на 30 октомври 2022 г. определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ИП към ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите частични избори за втори тур, както следва:

- за ОИК – община Вълчи дол, област Варна  - 403.20лв. с ДДС
- за ОИК – община Сливо поле, област Русе - 352.80 лв. с ДДС
- за ОИК – община Симеоновград, област Хасково - 352.80 лв. с ДДС
- за ОИК – община Струмяни, област Благоевград - 352.80 лв. с ДДС
- за ОИК – община Стара Загора, област Стара Загора - 352.80 лв. с ДДС
- за ОИК – община Перник, област Перник - 352.80 лв. с ДДС
- за ОИК – община Кирково, област Кърджали  - 352.80 лв. с ДДС
- за ОИК – община Мездра, област Враца - 352.80 лв. с ДДС
- за ОИК – община Поморие, област Бургас  - 352.80 лв. с ДДС

3. Възнаграждението при произвеждане на частични избори е за сметка на общинския бюджет.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения