Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 147-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сливница, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Сливница, Софийска област, от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-81 от 09.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Сливница.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Сливница, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Арсен Райков Любенов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мария Венелинова Богданова

 

СЕКРЕТАР:

Лора Ангелова Ангелова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Емилия Костадинова Георгиева

 

 

Георги Ангелов Йорданов

 

 

Александър Славчов Симов

 

 

Кристина Димитрова Иванова

 

 

Любомира Валериева Радоева

 

 

Мария Цветолюбова Василева

 

 

Мартин Петров Димитров

 

 

Димитър Свиленов Илиев

 

 

Васил Петров Миланов

 

 

Ива Петрова Иванова

 

 

Росица Иванова Никифорова

 

 

Албена Василева Василева

 

 

Благинка Крумова Найденова

 

 

Живка Богданова Васева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения