Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1462-НС
София, 27 февруари 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1456-НС от 25 февруари 2015 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 1456-НС от 25 февруари 2015 г. на ЦИК, като годината на приемане на решението вместо „2014" да се чете „2015".

Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1456-НС/

Календар

Решения